Algemene voorwaarden

UNO kan niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. UNO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

De inhoud van deze site en de daarin opgenomen gegevens zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van UNO Automatiseringdiensten BV (UNO) is het niet toegestaan deze site of enig Onderdeel daarvan te kopiƫren.